• Arkeologiske undersøkelser ifm. konservering av middelalderruin 

   Nordlie, Erlend; Ødeby, Kristine (NIKU Oppdragsrapport;17/2021, Research report, 2021)
   I forbindelse med konserveringsarbeider på middelalderruinen på Avaldsnes prestegård, ble det foretatt arkeologiske undersøkelser i perioden 2.3.2020–15.5.2020. Arbeidet omfattet utgravning i og rundt de to steinbygningene ...
  • Follobanen 2015. Områdene sør for Bispegata. Gamlebyen, Oslo. 

   Nordlie, Erlend; Haavik, Aksel; Hegdal, Håvard (NIKU Rapport;103, Research report, 2020-09)
   I utgravningsområdene D1 og D2 på sørsiden av Bispegata ble det funnet spor av ulike aktiviteter fra 1100-tallet frem til moderne tid. I de tidlige fasene begynte området å bli tørrlagt gjennom landhevingen, og gikk fra å ...