• Genomic blueprint of a relapsing fever pathogen in 15th century Scandinavia 

   Guellil, Meriam; Kersten, Oliver; Namouchi, Amine; Bauer, Egil Lindhart; Derrick, Michael; Jensen, Anne Østergaard; Stenseth, Nils Christian; Bramanti, Barbara (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Louse-borne relapsing fever (LBRF) is known to have killed millions of people over the course of European history and remains a major cause of mortality in parts of the world. Its pathogen, Borrelia recurrentis, shares a ...
  • Integrative approach using Yersinia pestis genomes to revisit the historical landscape of plague during the Medieval Period 

   Namouchi, Amine; Guellil, Meriam; Kersten, Oliver; Hänsch, Stephanie; Ottoni, Claudio; Schmid, Boris Valentijn; Pacciani, Elsa; Quaglia, Luisa; Vermunt, Marco; Bauer, Egil Lindhart; Derrick, Michael; Jensen, Anne Østergaard; Kacki, Sacha; Cohn Jr., Samuel; Stenseth, Nils Christian; Bramanti, Barbara (Journal article; Peer reviewed, 2018-11)
   Over the last few years, genomic studies on Yersinia pestis, the causative agent of all known plague epidemics, have considerably increased in numbers, spanning a period of about 5,000 y. Nonetheless, questions concerning ...
  • Osteologisk analyse av brente bein Rygg, Overhalla kommune, Nord Trøndelag 

   Jensen, Anne Østergaard (NIKU Oppdragsrapport;17/2015, Report, 2015)
   Beinmateriale fra en gravrøys lokalisert på gården Rygg 21/4 i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag er analysert. Grunnet fragmenteringsgraden var det kun mulig å klassifisere 12 av 1516 fragmenter. Alle identifiserte elementer ...
  • Osteologisk analyse av skjelettmaterialet fra Nikolaikirkens kirkegård. Follobanen F04/Saxegaardsgata 15 

   Jensen, Anne Østergaard (NIKU Oppdragsrapport;160/2016, Research report, 2018)
   Utgravningsområdet dekket 165 m2 med bevarte kirkegård, med 4–80 cm tykke kulturlag. Området lå sør og sørøst for stedet hvor middelalderens Nikolaikirke lå. Det ble i registrert og tatt opp 106 in situ skjeletter fra 100 ...