• Brager Papirfabrikk. Vurdering av bevaringsverdier 

   Borge, Marianne; Hvinden-Haug, Lars Jacob (NIKU Oppdragsrapport;19/2017, Report, 2017-02)
   Rapporten omfatter en kulturhistorisk verdivurdering av Brager papirfabrikk på Landfalløya 7 i Drammen– både som bygning og som del av et kulturmiljø.
  • Kulturmiljøvurdering i Hammerdalen - Larvik 

   Berg, Sveinung Krokann; Hvinden-Haug, Lars Jacob; Larsen, Kari Charlotte (NIKU Rapport;28, Research report, 2009)
   Utgangspunkt for verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen er en omfattende bruksendring av et industriområde med tradisjoner 600 år tilbake i tid. En grunnleggende premiss i denne transformasjonen er at den skal skje med basis ...
  • Tilbygning og påbygning av verneverdige bygninger – Kulturminnevern og tilpasning 

   Hvinden-Haug, Lars Jacob; Andersen, Elisabeth (NIKU Rapport;38, Research report, 2010)
   Prosjektet viser forskjellige arkitekturretningers innflytelse på tilbygninger og påbygninger av verneverdige bygninger fra 1800-tallet frem til i dag. Arkitektursynet har til dels vært styrende for de antikvariske prinsipper. ...
  • Transformasjonen av Halsnøy kloster til verdslig gårds- og residenskompleks i perioden 1537–1800 

   Hvinden-Haug, Lars Jacob; Meyer, Regin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The background of this article on Halsnøy Abbey is an ongoing research project by the Norwegian Institute for Cultural Research (NIKU), where the authors are studying the transformation of Norwegian monastic houses into ...
  • Traseutredning Oslo S-Lysaker. Vernevurdering av berørte eiendommer i Oslo sentrum. 

   Hvinden-Haug, Lars Jacob; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;95/2017, Report, 2017-09)
   NIKU har fått i oppdrag å utarbeide en kulturhistorisk verdivurdering av eksteriør bygninger og byrom/områder på strekningen fra Oslo S til Slottsparken av VIANOVA i forbindelse med planlagt utbygging av jernbanetrase i ...