• OSLOGATE 6. Arkeologiske utgravninger 1987-1989 

      Skre, Dagfinn; Flodin, Lena (NIKU Oppdragsrapport;4/2018, Report, 2018)
      De store arkeologiske utgravningene i de norske middelalderbyene siden 1970 har gitt et vell av dokumentasjonsmateriale, gjenstander og andre levninger fra en type kulturminner som har stor kulturhistorisk verdi, både ...