• Alterskapet i A97 Ringsaker kirke. Overvåkning av konstruksjonen år 1 

      Ellewsen, Kjersti Marie (NIKU, Research report, 2023)
      Ringsaker kirke har et stort alterskap fra senmiddelalderen stående på hovedalteret. Det består av et buet midtparti (korpus), buede fløyer og en predella. Korpus er murt til alterbordet. Skapet står åpent store deler av ...