• Bygningsdokumentasjon av Oslo Bispegård Gamlebyen, Oslo 

      Gustavsen, Lars; Carniel, Flavio; Meyer, Regin (NIKU Oppdragsrapport;167/2012, Research report, 2012)
      I mai 2012 gjennomførte NIKU, på oppdrag fra Statsbygg, en laserskanning av utvalgte deler av Oslo Bispegård i Gamlebyen i Oslo. Prosjektet hadde som formål å identifisere ulike metoder og ambisjonsnivåer for dokumentasjon ...