• Den tidlige kirkeorganisasjonen i Eidsivatingslagen 

   Iversen, Frode; Brendalsmo, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Kanalen i Tønsberg 

   Brendalsmo, Jan; Sørensen, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   At some point during the first half of the 1200s the norwegian King håkon håkonsson organized the dredging of a canal called Skeljasteinsund through Stensarmen, an isthmus which, at the time, more or less connected the ...
  • Laserskanning av kirkegård ved Høland prestegård, Aurskog-Høland kommune, Akershus 

   Gustavsen, Lars; Brendalsmo, Jan (NIKU Oppdragsrapport;147/2009, Research report, 2009)
   NIKU har i samarbeid med Aurskog-Høland kommune og Riksantikvaren gjennomført en mikrotopografisk oppmåling av deler av Løken kirkegård i et forsøk på å påvise, avgrense og kartfeste den middelalderske delen av kirkegården. ...