• Graving av resterende arealer i Klypen Follobaneprosjektet, Gamlebyen, Oslo 

      Hovd, Line; Hegdal, Håvard; Bergland, Tone; Bauer, Egil Lindhart (NIKU Oppdragsrapport;132/2016, Report, 2019-11)
      I perioden 1.6.16–20.7.16 utførte NIKU en arkeologisk overvåking av forgraving for spuntlinjer til jernbanekulverten for Follobanen over Loenga. Tiltaksområdet lå innenfor avgrensingen av fornminneområdet Oslo middelalderby. ...