• A 309 Loen kirke. Konservering av skrifttavle 

   Ørnhøi, Anne Apalnes; Berg, Dagheid; Løvdal, Ingeborg Christine (NIKU Oppdragsrapport;206/2016, Report, 2016-01)
   Loen kirke har en skrifttavle som henger på korets nordvegg. Maleriet dateres i boka «På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane 1» til ca. 1670, men selve maleriet har ingen dato påskrevet. Kunstner er ukjent. Den er tidligere ...
  • Nasjonale oppgaver 2023. Frysing av vandige rensemidler, del 3 

   Berg, Dagheid; Platania, Elena (NIKU Rapport;330/2024, Research report, 2024)
   Forskjellige vandige rensemidler med justert pH og/ eller konduktivitet, utarbeidet til bruk for rens av malte overflater, fryses for å teste om det er mulig å forlenge holdbarheten. Kryokonservering (dvs fryseoppbevaring) ...
  • Røros kommune. Portrett av Peder Hiorth. Konservering av lerretsmaleri 

   Ørnhøi, Anne Apalnes; Berg, Dagheid (NIKU Rapport;253/2024, Research report, 2024)
   Rapporten beskriver konserveringen av portrettet av bergverksdirektør Peder Hiorth (1715-1789). Behandlingen inkluderer konsolidering, rens av overflatesmuss, rens av ferniss, kitting, retusjering og fernissering, samt ...